Norske Skog Skogn

Operatør 5-skift Vedhåndtering

Skogn

Du vil inngå i et lag i en 5.skiftordning og være delaktig i å nå avdelingens mål.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Operatør dagtid Vedhåndtering

Skogn

Som dagtidsoperatør vil du følge opp avdelingens anlegg med vedlikehold og renhold, samt følge opp bedriftens fyllstoffanlegg.

Innrykket:
Innhentet fra NAV