Vang Kommune

Lagre
Helgestillingar ved korttid og heimetenesta- helsefagarbeidar eller assistent
Vang kommune har ledig helgestillingar ved korttid og heimetenesta.
Vang Kommune, Korttid og heimeteneste, Vang i Valdres
NAV
Innrykket:
Lagre
Sommarvikarar innan Helse og omsorg - 2023
Vang kommune ynskjer sommarvikarar ved Vangsheimen, heimetenesta og tilrettelagte tenester for sommaren 2023.
Vang Kommune, Helse og omsorg, Vang i Valdres
NAV
Innrykket:
Lagre
Ny medarbeidar Vang legekontor
Ein av våre trufaste medarbeidarar skal gå av med pensjon; er DU vår nye kollega i 60% stilling?
Vang Kommune, Helse og omsorg, Vang i Valdres
NAV
Innrykket:
Lagre
Sommarvikarar 2023 - kjøkken og reinhald ved Vangsheimen
Vang kommune søkjer etter sommarvikarar ved kjøkken, reinhald og vaskeriet på Vangsheimen for sommaren 2023.
Vang Kommune, Vangsheimen og heimetenesta, Vang i Valdres
NAV
Innrykket: