Vang Kommune

Lagre
Personalrådgjevar - 100 % årsvikariat
Vang kommune har ledig 100 % årsvikariat som personalrådgjevar frå ca april 22.
Vang Kommune, Vang i Valdres
NAV
Innrykket:
Lagre
Sommarvikarar 2022 - kjøkken og reinhald ved Vangsheimen
Vang kommune søkjer etter sommarvikarar ved kjøkkenet, reinhald og vaskeriet på Vangsheimen for sommaren 2022.
Vang Kommune, Vang i Valdres
NAV
Innrykket:
Lagre
Sommarvikarar innan Helse og omsorg - 2022
Vang kommune ynskjer sommarvikarar ved Vangsheimen, heimebaserte tenester og tilrettelagte tenester (miljøtenesta) for sommaren 2022!
Vang Kommune, Vang i Valdres
NAV
Innrykket: