Oshaug Metall

Produksjonsmedarbeidere - det grønne skiftet er vi: Formere og godspussere

Molde

Vær med på omstillingen av maritim næring i det grønne skiftet!

Innrykket:
Innhentet fra NAV