Oslo Renhold

Renholder - 80 % - Fast stilling

Oslo

Ledig stilling som - renholder trappevask m.m., ca: 80 % stilling.

Innrykket:
Innhentet fra NAV