Volda Kommune

Lagre
4 faste stillingar : Sjukepleiar /Vernepleiar,f.t Pile/Kleppetunet, Volda Omsorgssenter
Vi søkjer etter offentlig godkjende sjukepleierar/vernepleierar med variert praksis, gjerne både frå institusjon og heimeteneste.
Volda kommune, Institusjonsteneste, Volda
NAV
Innrykket:
Lagre
Faste helgestillingar for helsfag-/pleiemedarbeider f.t Pile/Kleppetunet, Volda Omsorgssenter
Vi søkjer etter offentlig godkjend helsefagarbeider/ pleiemedarbeider med variert praksis, gjerne både frå institusjon og heimeteneste.
Volda kommune, Institusjonsteneste, Volda
NAV
Innrykket:
Lagre
Helsefagarbeider, ledig 2 faste stillingar og 2 vikariat, Hornindal Omsorgssenter
Vi søkjer etter offentlig godkjend helsefagarbeider med variert praksis, gjerne både frå institusjon og heimeteneste.Vi treng inspirerte,...
Volda kommune, Institusjonsteneste, Volda
NAV
Innrykket:
Lagre
Ledige fleire faste helgestillingar for helsfag- /pleiemedarbeidar , Hornindal Omsorgssenter
Vi søkjer etter offentlig godkjend helsefagarbeider / pleiemedarbeider med variert praksis, gjerne både frå institusjon og heimeteneste.
Volda kommune, Institusjonsteneste, Volda
NAV
Innrykket:
Lagre
Sjukepleiar /Vernepleiar 50 % vikariat f.t Karvestova, Volda Omsorgssenter
Vi søkjer etter offentlig godkjend sjukepleier/vernepleier med variert praksis, gjerne både frå institusjon og heimeteneste.
Volda kommune, Institusjonsteneste, Volda
NAV
Innrykket:
Lagre
To faste stillingar som Sjukepleiar / Vernepleiar f.t ved Hornindal Omsorgssenter
Vi søkjer etter offentlig godkjend sjukepleiar/vernepleiar med variert praksis, gjerne både frå institusjon og heimeteneste.
Volda kommune, Institusjonsteneste, Volda
NAV
Innrykket:
Lagre
To ledige faste stillingar og eit vikariat for Sjukepleiar / Vernepleiar ved korttidsseksjonen, Volda Omsorgssenter
Vi treng fleire sjukepleiar/vernepleiar med på laget vårt!
Volda kommune, Institusjonsteneste, Volda
NAV
Innrykket: