Pedagogisk Fagsenter

Lagre
Ped.psyk.rådgivarar/ Rådgivarar
Ålesund PPT har ledig inntil 3 faste stillingar og 3 vikariat/engasjement som ped.psyk.rådgjevar/psykolog på område grunnskule og vidaregåande.
Pedagogisk fagsenter, Ålesund
NAV
Innrykket:
Lagre
Støttepedagog/Hverdagshelt
Bydel Søndre Nordstrand er i behov av flere hverdagshelter.
Pedagogisk fagsenter, Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand, Oslo
NAV
Innrykket: