Pedagogisk Fagsenter

Grunnskoleteamet

Ålesund

Grunnskoleteamet rettleier og bidreg til kompetansehevande tiltak for å førebygge og handtere bekymringsfullt skolefråvær og åtferd som utfordrar i grunnskolen.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Spesialpedagog barnehage

Ørskog

Det vert med dette lyst ut etter to stillingar i 100 % som spesialpedagog for barn i barnehagealder med tiltreding snarast.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Barne- og ungdomsarbeider

Oslo

Barnehagenes pedagogiske fagsenter er i tett samarbeid med barnehagene aktivt med i bydelens arbeid for å bidra til tidlig innsats til beste for bydelens barn.

Innrykket:
Innhentet fra NAV