Øygarden Kommune

Lagre
Fastlege 100% vikar
Øygarden kommune har ledig 100 % vikariat i ein fastløna ALIS stilling ved Øygarden legesenter på Rong frå 1.september 2022.
Øygarden Kommune, Rong
Øygarden Kommune
Innrykket:
Lagre
Gartnar/anleggsgartnar
Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette.
Øygarden Kommune, Rong
Øygarden Kommune
Innrykket:
Lagre
Vi søkjer sjukepleiar til 2 x 80% fast stilling ved Heimetenesta sone sør
Er du den nye sjukepleiaren vår?
Øygarden Kommune, Øygarden
Øygarden Kommune
Innrykket:
Lagre
Helsefagarbeidar/spl.student/assistent 13-20% fast, Øygarden kommune
Er du vår nye medarbeidar på helg?
Øygarden Kommune, Øygarden
Øygarden Kommune
Innrykket:
Lagre
PP-rådgjevar 100% fast - PPT
Det vert no lyst ut etter PP-rådgjevar barnehage i 100% fast stilling, frå 01.08.2022.
Øygarden Kommune, Øygarden
Øygarden Kommune
Innrykket:
Lagre
Avdelingsleiarar 2x100% fast - Sund ungdomsskule og Stranda skule
Sund ungdomsskule er ein offentleg grunnskule som ligg sør i Øygarden kommune, i den delen som som fram til 2020 var Sund kommune.
Øygarden Kommune, Sund
Øygarden Kommune
Innrykket:
Lagre
Barne- og ungdomsarbeidarar til skular og barnehagar i Øygarden kommune
Øygarden kommune søkjar barne- og ungdomsarbeidarar i faste stillingar og vikariat til våre skular og barnehagar.
Øygarden Kommune, Øygarden
Øygarden Kommune
Innrykket:
Lagre
Barnehagelærar 100% fast - Marihøna barnehage
Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga.
Øygarden Kommune, Øygarden
Øygarden Kommune
Innrykket:
Lagre
Barnehagelærar 100% fast og 100% vikariat - Bjorøy barnehage
Vi er 21 tilsette i Bjorøy barnehage.
Øygarden Kommune, Øygarden
Øygarden Kommune
Innrykket:
Lagre
Er du vår nye spesialpedagog med retning mot framtida?
Er du vår nye spesialpedagog med retning mot framtida?
Øygarden Kommune, Steinsland
Øygarden Kommune
Innrykket: