Salten Brann IKS

Lagre
Kursansvarlig (prosjektstilling)
Ved beredskapsavdelingen i Salten Brann IKS utlyses det en prosjektstilling, på 1 års varighet, som koordinator for eksterne kommersielle kurs.
Salten Brann IKS, Bodø
NAV
Innrykket: