Solborg Bo- Og Aktiviseringssenter

Lagre
Sykepleiere natt – to faste stillinger (60 % og 70 %)
Er du sykepleier og liker å jobbe i eldreomsorgen?
Solborg bo- og aktiviseringssenter, Ski
NAV
Innrykket: