Statens Helsetilsyn

Save
Vi har ledig stilling for deg med interesse for teknologi og digitalisering i helsetenesta
Statens helsetilsyn har det overordna ansvaret for det faglege tilsynet med sosiale tenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstenesta.
Statens helsetilsyn, Oslo
NAV
Published: