Statens Helsetilsyn

Lagre
Ledig stilling for lege - tilsyn med IKT i helse- og omsorgstenesta
Statens helsetilsyn har det overordna ansvaret for det faglege tilsynet med sosiale tenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstenesta.
Statens helsetilsyn, Oslo
Karrierestart
Innrykket: