Statped Vest

Lagre
Brenner du for offentlige anskaffelser?
Vil du bidra til å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser?
Statped, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Er du vår nye medarbeider på fagområdet Språk/tale?
Statped bistår kommuner gjennom veiledning i deres arbeid med spesialpedagogisk tilrettelegging for barn med omfattende språkforstyrrelser.
Statped, Heimdal
NAV
Innrykket: