Stavanger Fengsel

Fengselsbetjent

Stavanger

Stavanger fengsel har ledig 7 faste stillinger som 0264 fengselsbetjent i 100% stilling fra d.d.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Medarbeider i aktiviseringsteam

Stavanger

Stavanger fengsel har et aktiviseringsteam bestående av 5 fengselsbetjenter og 1 miljøterapeut.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Sosialkonsulent

Stavanger

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Aspirantleder - Fengselsinspektør

Stavanger

Stavanger fengsel har av Kriminalomsorgens høgskole - og utdanningssenter KRUS fått kontrakt som opplæringsfengsel for 2024.

Innrykket:
Innhentet fra NAV