Stavanger Fengsel

Aspirantleder - Fengselsinspektør

Stavanger

Stavanger fengsel har av Kriminalomsorgens høgskole - og utdanningssenter KRUS fått kontrakt som opplæringsfengsel for 2024.

Innrykket:
Innhentet fra NAV