Stord DPS

Lagre
Psykolog/Psykologspesialist
Allmennpoliklinikk for vaksne ved Stord DPS/ BUP er delt opp i to behandlingsteam, med faste teammøte med fokus på gode kliniske drøftingar og vurderingar.
Stord DPS, Helse Fonna H, Stord
NAV
Innrykket:
Lagre
Lege i spesialisering (LIS 3 RUS)
Klinikk for psykisk helsevern og rus er godkjent som utdanningsverksemd for spesialistutdanning innan Psykiatri, og Barne- og ungdomspsykiatri.
Stord DPS, Helse Fonna HF, Stord
NAV
Innrykket:
Lagre
Spesialsjukepleier, Allmennpoliklinikk
Vi har ledig fast stilling 100 % for spesialsjukepleiar ved Allmennpoliklinikk.
Stord DPS, Stord
NAV
Innrykket: