Syningom Omsorgssenter

Lagre
Kokk med fagbrev i 20,20% stilling
Syningom omsorgssenter er et heldøgnstilbud med 22 plasser for kvinner og menn.
Syningom omsorgssenter, Oslo kommune, Velferdsetaten, Austvatn
NAV
Innrykket: