Sætre Alders- Og Sykehjem

Lagre
Sykepleier
Stillingen er vikariat som sykepleier i 80 % stilling med arbeidstid, dag, kveld og hver 3. helg.
Sætre alders- og sykehjem, Elverum kommune, Sørskogbygda
Karrierestart
Innrykket: