Sør-Tromsøya Sykehjem

Lagre
Sykepleier/spesialsykepleier på natt
Vi på Sør- Tromsøya sykehjem trenger flere kollegaer på natt.
Sør-Tromsøya sykehjem, Tromsø kommune, Tromsø
NAV
Innrykket:
Lagre
SOMATISK avdeling - helsefagarbeider
Hos oss vil du som ny ansatt få god støtte og opplæring av dine kolleger og oppfølging av leder.
Sør-Tromsøya sykehjem, Tromsø kommune, somatisk avdeling, Tromsø
NAV
Innrykket: