TASTA SYKEHJEM

Sykepleier /assisterende avdelingssykepleier

Stavanger

Synes du det virker interessant å få ta litt del i ledelsen av en avdeling uten å måtte ha hele ansvaret?

Innrykket:
Innhentet fra NAV