Trollskogen Barnehage

Ledig vikariat som barnehagelærer 40%

Storsteinnes

Du vil være med på å bidra i en sterk kultur i Trollskogen barnehage, som er en arena hvor barna medvirker i engen hverdag.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Spesialpedagog 16% midlertidig stilling

Storsteinnes

Ivareta spesialpedagogisk tiltak til barn i h.h.t. sakkyndig vurdering fra PPT og vedtak fra Balsfjord kommune.

Innrykket:
Innhentet fra NAV