Tromsøya Vest Barnehager

Lagre
Samiskspråklige pedagogiske ledere i Guovssahas mánáidgárdi
Vi søker deg som vil jobbe i barnehage med hovedfokus på samisk språk og kultur.
Tromsøya Vest barnehager, Tromsø kommune, Tromsø
NAV
Innrykket:
Lagre
Workinnmarka barnehage søker pedagogisk leder
Har du inkluderende verdier og holdninger, og ønsker å bidra aktivt med å fremme et trygt og inkluderende fellesskap i barnehagen?
Tromsøya Vest barnehager, Tromsø kommune, Tromsø
NAV
Innrykket: