Austevoll Kommune

Lagre
Konsulent
Helse og velferd er ei eining med om lag 200 tilsette og blir leia av kommunalsjef.
Austevoll kommune, Storebø
Austevoll kommune
Innrykket:
Lagre
Engasjement ved Austevoll pleie og omsorgssenter
Helse og omsorg er ei eining med om lag 200 tilsette og blir leia av kommunalsjef.
Austevoll kommune, Austevoll
Austevoll kommune
Innrykket:
Lagre
Sjukepleiar
Austevoll kommune har ledig 80 % vikariat (med moglegheit for forlenging) som sjukepleiar i turnus med arbeid kvar 3. helg ved Austevoll po. senter.
Austevoll kommune, Storebø
Austevoll kommune
Innrykket:
Lagre
Lærar ved Vaksenopplæringa
Oppvekst har om lag lag 145 tilsette og blir leia av kommunalsjef.
Austevoll kommune, Storebø
Austevoll kommune
Innrykket:
Lagre
Lærarstilling
Kommunalområdet Oppvekst er ei eining med omlag 145 tilsette, og blir leia av kommunalsjefen.
Austevoll kommune, Storebø
Austevoll kommune
Innrykket:
Lagre
Prosjektleiar
Helse og velferd er ei eining med om lag 200 tilsette og blir leia av kommunalsjef.
Austevoll kommune, Storebø
Austevoll kommune
Innrykket:
Lagre
Avdelingsleiar
Oppvekst er ei eining med om lag 145 tilsette og blir leia av kommunalsjef.
Austevoll kommune, Storebø
Austevoll kommune
Innrykket: