Direktoratet For Samfunnssikkerhet Og Beredskap

Lagre
Juridisk rådgivar/seniorrådgivar
Vil du vere med å vidareutvikle DSBs eigedomsforvalting?
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Tønsberg
NAV
Innrykket:
Lagre
Enhetsleder BDO
DSB ivaretar statens eierskap til Nødnett.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Moss
NAV
Innrykket:
Lagre
Beredskapsrådgiver
DSB vil styrke organisasjonen med en dyktig beredskapsrådgiver som kan bidra til å håndtere hendelser som berører Nødnett og tjenester DSB leverer til nød- og beredskapsbrukerne.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Eigedomsforvaltar
Ønskjer du å jobbe med eigedomsforvalting?
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Tønsberg
NAV
Innrykket:
Lagre
Tenesteansvarleg for applikasjonar og e-læring – Naudnett
DSB har ei stilling ledig som tenesteansvarleg ved Avdeling for naud- og beredskapskommunikasjon (NBK) i Oslo.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Jurist - brann og redning
Vil du vere med på å vidareutvikle brann- og redningsvesenet og 110-sentralane i Noreg i tråd med samfunnsutviklinga?
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Tønsberg
NAV
Innrykket:
Lagre
Rådgivar/seniorrådgivar – samfunnstryggleik
Ved Seksjon for Samordning har DSB ei fast stilling ledig for deg som ønskjer å bidra i arbeidet med samfunnstryggleik og eit risikobilete som er i stadig endring.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Tønsberg
NAV
Innrykket: