Forsvarets Forskningsinstitutt FFI

Lagre
Vil du påvirke hvordan Forsvaret skal kommunisere i framtiden?
Er du nysgjerrig på hvordan Forsvaret kan utnytte nye trådløse teknologier?
Forsvarets forskningsinstitutt FFI, Kjeller
NAV
Innrykket:
Lagre
Har du lyst på en jobb hvor du kan bidra til økt nasjonal sikkerhet?
Brenner du for å utforske nye teknologier?
Forsvarets forskningsinstitutt FFI, Kjeller
NAV
Innrykket:
Lagre
Vi søker sikkerhetsvakter til fast turnusstilling
Enheten for vakt, sikring og resepsjon ved FFI søker etter sikkerhetsvakter i døgnkontinuerlig turnus.
Forsvarets forskningsinstitutt FFI, Kjeller
NAV
Innrykket: