Fredrikstad Kommune

Lagre
Fagutviklingssykepleier 100% fast - Smedbakken sykehjem
Smedbakken sykehjem ved avdeling Ambolten har ledig 100% fast fagutviklingssykepleier stilling i 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg.
Fredrikstad kommune, Fredrikstad
NAV
Innrykket:
Lagre
Helsefagarbeidere 2x100% og 62% natt Etat omsorgssentre Ressursenheten
Arbeid minimum hver tredje helg, men hver annen helg er også mulig.
Fredrikstad kommune, Kråkerøy
NAV
Innrykket:
Lagre
Sykepleier/vernepleier - Casemanager i FACT Fredrikstad, 100 % fast stilling
Virksomhet Livsmestring er organisert under etat Friskliv og mestring, seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune.
Fredrikstad kommune, Fredrikstad
NAV
Innrykket:
Lagre
Helgstillinger - Hjemmesykepleien
Ønsker du en spennende og variert arbeidsdag i flotte omgivelser?
Fredrikstad kommune, Gamle Fredrikstad
NAV
Innrykket:
Lagre
Pedagogisk leder - 100% fast stilling - Fredrikstadmarka barnehage - Veum
Fredrikstadmarka barnehage - Veum har ledig en 100% fast stilling som pedagogisk leder f.o.m. 1. januar 2023.
Fredrikstad kommune, Fredrikstad
NAV
Innrykket:
Lagre
Vaktsykepleier 60%fast - Østsiden sykehjem
Østsiden sykehjem er det nyeste sykehjemmet i Fredrikstad.
Fredrikstad kommune, Gamle Fredrikstad
NAV
Innrykket:
Lagre
Vernepleier 60 % fast Glemmen sykehjem avdeling Solsiden. 2 gangs utlysning
Solsiden er en avdeling på Glemmen sykehjem.
Fredrikstad kommune, Fredrikstad
NAV
Innrykket:
Lagre
IT-arkitekt - skytjenester - Mircrosoft365/Azure
Det søkes etter en IT-arkitekt/rådgiver, arbeidssted ved Virksomhet Digitalisering i Fredrikstad kommune.
Fredrikstad kommune, Fredrikstad
NAV
Innrykket:
Lagre
IT-arkitekt og digitaliseringsrådgiver - Web
Det søkes etter en IT-arkitekt/rådgiver, arbeidssted ved Virksomhet Digitalisering i Fredrikstad kommune.
Fredrikstad kommune, Fredrikstad
NAV
Innrykket:
Lagre
Lærerstilling og vikariater ved Cicignon skole
Barn og unge er fremtiden - den skapes nå!
Fredrikstad kommune, Fredrikstad
NAV
Innrykket: