Rekruttering

Vil du spare både tid og resurser? Vi har mange rekrutteringsløsninger som kan hjelpe deg med dette. Våre rekrutteringsekperter effektiviserer deres prosess med scanning, intervju og finne de mest kvalifiserte kandidatene til dere.

Løsninger


SemiSearch


Med en SemiSearch overlater du alt det vanskelige til Jobbsafari, samtidig som du får en lettere tilgang til de mest kvalifiserte kandidatene. Vi setter opp en profilannonse som legges ut på vår site. Våre rekrutteringskonsulenter søker deretter i CV-databasen, kontakter de relevante kandidater via mail eller telefon og formidler CV'er fra de interesserte videre til deg.

Rekruttering gjennom CV-database


Det er gratis å søke etter kandidater i vår CV-database. Det koster heller ikke noe å ta kontakt med kandidater. Du betaler kun Kr. 4.995,- når du ansetter en kandidat kontaktet fra Jobbsafaris CV-database.

Jobbsafari QuickApply


Med Jobbsafari QuickApply får du et gratis nettbasert søknadssystem som hjelper deg med å administrere din neste rekruttering på en smartere, enklere og mer profesjonell måte. Les vår manual på Jobbsafari QuickApply.