Foto

SemiSearch

Den raskeste veien til din nye medarbeider

Du sparer tid og ressurser

Det er en viktig, men også tidkrevende oppgave å ansette en ny medarbeider. Det er mye administrasjon forbundet med å skrive og rykke inn stillingsannonse, motta, bekrefte mottakelsen og lese søknader, innkalle til intervjuer, avholde intervjuer med eller uten tester og dernest sende ut avslag. Med rekrutteringsproduktet SemiSearch overlater du alt det vanskelige til Jobbsafari, samtidig som du får lettere tilgang til de mest kvalifiserte kandidater.

Vi sender også avslag til de kandidatene som ikke er aktuelle. Det eneste du selv må gjøre er å intervjue de beste kandidatene og foreta det endelige valg av ny medarbeider.

  • Profesjonell rekrutteringsprosess utført av erfarne konsulenter.
  • Du har 100% kontroll over hele forløpet og trenger ikke bruke tid på administrasjonen.
  • Få den riktige kandidaten ved første forsøk!
  • har en dialog med deg om stillingen
  • bistår med utarbeidelse av stillingsannonsen så den matcher dine behov og settes opp på en profesjonell måte
  • søker etter relevante kandidater blant mer enn 5.000 CV’er i vår database
  • tar personlig kontakt med de mest relevante kandidater og oppfordrer
  • dem til å søke stillingen
  • screener og vurderer alle søknader
  • gjennomfører telefonintervju med de 5-8 kandidater du finner mest relevante

Pris:

5.995 kroner

Pris pr ansatt kandidat:

25.000 kroner