Total banner

Stor synlighet og målrettet eksponering

Den beste eksponeringen

Hvis du ønsker å profilere din bedrift i forhold til tidligere, nåværende eller nye medarbeidere – gir en banner fra Jobbsafari synlighet til en lav pris.

Over 80.000 kandidater med ett klikk

Din banner blir eksponert på Jobbsafari ovenfor de over 80.000 kandidater som klikker inn hver måned. Banneren er synlig i høyre spalte ved siden av jobbannonsene og vet et enkelt klikk på banneren fører dem videre til din bedrifts hjemmeside eller et sted på din hjemmeside etter ditt valg.

Bannere til ethvert behov

Du kan velge mellom to bannere. En Total Banner gir maksimal eksponering og blir vist på samtlige Jobbsafari jobbsider, og den er for eksempel velegnet til større kampanjer. Med en Kanal Banner kan du profilere deg bredt ovenfor en bestemt målgruppe, siden den er synlig for alle som klikker inn på den pågjeldende jobbkanal.

Intensivt blikkfang i 1-5 uker

Banneren kan ha en eksponeringsperioder på 1-5 uker. En kort periode gir en mer intensiv eksponering ovenfor færre brukere, mens en lengre periode er mindre intensiv men ovenfor et større antall brukere. Antallet eksponeringer er alltid det samme og svarer til ca. 20% av alle eksponeringer.

Spesifikasjoner (hvis du selv produserer):

  • 160 x 600 pixels og maks 50 Kb
  • Animasjon på maks 5 loops
  • Levering senest torsdag uken før kampanjestart
Pris

Total Banner 10.000 kroner

Kanal Banner 3.650 kroner

Prisen er eksklusiv produksjon av Banneren. Vårt medieteam kan vareta produksjonen for 1.000 kroner. Leverer du selv Banneren, skal du anvende spesifikasjonene.