Ekstra eksponering

Vi er eksperter og vet hvilkene løsninger som trengs for å eksponere deres tjenster og deres bedrift som en attraktiv arbeidsplass. Kommunikasjon med tekst, bilde og video er alltid avgjørende for å tiltrekke seg de mest kvalifiserte kandidater.

Løsninger


Total Banner

En Skyskraper gir deg god synlighet og målrettet eksponering. Du kan velge mellom tre Skyskrapere – en Totalskyskraper, en Kanalskyskraper og en Kategoriskyskraper – avhengig av hvilke behov du har.

Ukens annonse

Annonsen fremheves som Ukens annonse på forsiden av Jobbsafari i en uke. Hvis det gjelder en jobb, legges annonsen også ut som profilannonse i den relevante jobbkategorien. Størrelse 300 x 250 piksler.